Лом - познат и непознат

Градът е основан е още от траките с името Артанес. След тях римляните нарекли крепостта и града Алмус, откъдето идва името на днешния град и река Лом. Предполага се, че селището е основано в 1695 г. от разбитите при Виена през 1683 г. Кара Мустафа и Мурад бей, които дошли със салове по Дунав. Името Лом паланка се споменава за първи път през 1704 г.
С развитието на корабоплаването по Дунав след 1830 г. нараства и значението на града. Голям тласък в развитието му дава построяването на шосето до София и превръщането му в главно експортно пристанище за Виена. Това оказва и голямо влияние върху архитектурата на града Лом се гордее с възрожденските си традиции. В него е основано едно от първите читалища в България (1856 г.), създадено е първото женско дружество в България (1858 г.), играе се едно от първите театрални представления в страната, с постановката на преведената от него пиеса „Многострадална Геновева“. Тук работи народният будител Кръстьо Пишурка.


За повече информация Wikipedia