Лом - познат и непознат

Тук можете да прочетете интересни факти за изключителни природни явления и диалектни думи от региона.

Изключителни природни явления

Такива явления народната метеорлогия счита: валежа на чърн сняг; валежа на рибки и жаблета; земетресението; появяване на скакалци

Валеж на чърн сняг:
Според бележките на дядо Гено Арабаджията, който водеше редовни забележки за всички случки в града и околнията, такъв чърн сняг е валял през месец март 1844г. Навалял е колко педя дълбок; след това е дъхнал на юг и почнал да го топи. Тоя чърн сняг смърдял ба лошо, като устояла кръв.
Народът се бил много изплашил, че тоя сняг ще повреди есенните сеитби и дърветата, обаче наскоро след него завалял друг - бял сняг с дъжд - лапавица, южняк сняг, та умил и изчистил съвършено черния сняг.Тоя сняг народа взел за личба.

Валежът на рибки и жаблета:
Това станало през месец юни 1849г.Ударил пороен дъжд; в това време се задал чърн облак и от него заедно с "едрите капки падали малки рибки и някои ора (хора) брали (ха) тия рибки, за да ги готвят но били много невкусни" - бележи дядо Гено.
И това "чудо", както го нарича дядо Гено, народът взел голяма личба.Валеж на жабки става по-често, обикновенно пролет, и народът, присъствуващ по-често на това явление, не му отдава никакво особено мистическо знание.

Земетресението:
Такива извънредни явления са ставали в 1836г, 1849г и 1859г. И трите били леки и ако не бяха бележките на дядо Гено, то надали щеше да се знае за тях, защото те не са причинили никакви повреди.За веселост се приказва само за земетресението в 1859г., което се почувствало по-силничко, че то принесло за полза вместо вреда: "защото изправило наведените стени и прозорци на старите къщи - плетарки"

Появяване на скакалци:
И туй явление се считало за личба... в 1860г. се зададе гъст чърн облак откъм изток,който постепенно замрежи слънцето и го покри съвършено.Тоя чърн и гъст облак се състоеше от скакалци, които хвърчеха и падаха на земята. Цялото население бе станало на крак да ги изтребва и пъди.Дунавът и река Лом много спомогнаха за тяхното изтребление, защото голямо количество се издавиха.

Повече можете да намерите в книгата на Димитър Маринов.

Интересни диалектни думи в региона
(диалектология за аматьори)

Думите, които се използват не са само от Ломският регион, те са част от целия Северозапад. "Само който е минавал оттам, ще разбере напълно за какво става дума. Северозападният човек е различен антропологичен вид. Може би е произлязъл от по-особен род маймуни."

 • бибе - малкото на гъската
 • спопец - скакалец
 • тесла - кисер
 • манара - брадва
 • бробиняк - мравка
 • буяк - бухал
 • ластунье – сухи царевични стъбла
 • лазда – може би, сигурно
 • онодвам – глагол с общ смисъл, правя
 • преонодвам - преправям
 • зея, зеиш – викам, викаш, крещя, крещиш
 • дии – дии (дее – дее) – изразява учудване, по-скоро приятно, голяма изненада
 • кво гледаш кат тава де души пилетата – какво гледаш като това, което души пилетата, т. е. като пор
 • маалиии – изразяване на възхищение, обикновено когато се случи някой инцидент
 • зашлекнах са – задавих се
 • забакнах са – задавих се

Повече за нашия диалект и други интересни думи - в сайта severozapad.org