Лом - познат и непознат


В Интернет В сайтa

Градът в който живея, за мнозина така познат, е всъщност и непознат. Времената в който живеем са такива - при забързаното ни ежедневие трудно бихме видели всичко. Обикновено виждаме само едното лице на града - познатото. Именно задачата от конкурса ми помогна да потърся другото му лице. Посетих един потомствен фотограф, Богомил Проданов, който ми разказа и показа много от непознато за града ... резултатът се крие тук.

Този сайт няма претенциите да представя цялостно град Лом, нито да изреди всички важни за града събития и личности. Исках просто да покажа някои от непознатите и позабравени неща от миналото, които ме впечатлиха. Надявам се да представляват интерес и за вас...